Stopnice na betonsko osnovo

Armiranobetonska osnova stopnic omogoča najbolj stabilne stopnice, ki jih na osnovo pritrdimo z lepljenjem na purpeno. Paziti moramo na ustrezno višino betona, kajti običajna debelina stopnic je 40 mm.

Slaba stran izvedbe stopnic na betonsko podkonstrukcijo je edino ta, da je potrebno narediti šablono za vsako trapezno stopnico, ki služi kot osnova za izdelavo.

Čela stopnic so lahko izvedena z lesom, v zadnjem času pa se uporabljajo tudi drugi materiali, na primer MDF plošče, keramične ploščice ali pralna barva.

Čela stopnic so lahko izvedena z lesom, v zadnjem času pa se uporabljajo tudi drugi materiali, na primer keramične ploščice ali pralna barva.

Rob ob steni lahko izdelamo iz letvic podobno kot pri keramičnih ploščicah ali pa v obliki rame, ki se oblikuje po stopnicah ali pa se naredi izvedba brez roba (na fugo).

Vidni rob ob stopnicah se običajno pleskarsko obdela s kitanjem in prebarva, lahko pa se tudi v celoti zapre z leseno ramo.